T8 36W荧光灯应急电源

主要为T8 36w/T5 28w/PLC  26w设计,也可适用于T8 18w/T5 14w/PLC11w,主要适用于4针灯管

 1. 输入电压                 85V~265V, 50-60Hz

 2. 充电指示灯             配备/绿色

 3. 测试开关                 配备

 4. 应急时间                 1小时/1.5小时/2小时/3小时/客户定制

 5. 充电电流                  0.05C(1C=容量)

 6. 放电电流                   1.1A

 7. 电池保护措施           短路保护/过充保护/过放保护

 8. 工作温度                   0 ~ 55 ℃

 9. 电池                           镍镉电池4.8v

 10. 充电时间                   24 小时


  欢迎来电索取更多技术参数